ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
52
39
91
3
ม.2
41
44
85
3
ม.3
45
38
83
3
รวมมัธยมต้น
138
121
259
9
ม.4
33
25
58
2
ม.5
17
21
38
2
ม.6
21
22
43
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
71
68
139
6
รวมทั้งหมด
209
189
398
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...