ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
44
67
111
4
ม.2
55
58
113
4
ม.3
46
55
101
4
รวมมัธยมต้น
145
180
325
12
ม.4
34
48
82
3
ม.5
17
41
58
3
ม.6
15
38
53
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
66
127
193
8
รวมทั้งหมด
211
307
518
20
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...