ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
52
55
107
3
ม.2
49
60
109
3
ม.3
38
49
87
3
รวมมัธยมต้น
139
164
303
9
ม.4
19
43
62
2
ม.5
18
35
53
2
ม.6
20
41
61
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
57
119
176
6
รวมทั้งหมด
196
283
479
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...