ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองปราณบุรี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
67
47
114
4
ม.2
82
60
142
5
ม.3
81
60
141
5
รวมมัธยมต้น
230
167
397
14
ม.4
50
53
103
3
ม.5
20
23
43
3
ม.6
25
36
61
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
95
112
207
9
รวมทั้งหมด
325
279
604
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...