ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
35
28
63
2
ม.2
51
28
79
2
ม.3
31
18
49
2
รวมมัธยมต้น
117
74
191
6
ม.4
30
22
52
2
ม.5
15
16
31
2
ม.6
12
16
28
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
57
54
111
6
รวมทั้งหมด
174
128
302
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...