ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
141
205
346
8
ม.2
153
178
331
8
ม.3
134
156
290
8
รวมมัธยมต้น
428
539
967
24
ม.4
79
116
195
5
ม.5
86
100
186
5
ม.6
40
94
134
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
205
310
515
14
รวมทั้งหมด
633
849
1,482
38
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...