ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
157
203
360
9
ม.2
142
203
345
8
ม.3
158
182
340
8
รวมมัธยมต้น
457
588
1,045
25
ม.4
73
125
198
5
ม.5
77
118
195
5
ม.6
84
101
185
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
234
344
578
15
รวมทั้งหมด
691
932
1,623
40
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...