ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหัวหิน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
271
257
528
12
ม.2
205
272
477
12
ม.3
210
225
435
12
รวมมัธยมต้น
686
754
1,440
36
ม.4
143
174
317
8
ม.5
89
197
286
8
ม.6
97
162
259
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
329
533
862
24
รวมทั้งหมด
1,015
1,287
2,302
60
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...