ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหัวหินวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
52
56
108
4
ม.2
79
53
132
4
ม.3
47
38
85
4
รวมมัธยมต้น
178
147
325
12
ม.4
78
41
119
4
ม.5
38
50
88
4
ม.6
45
36
81
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
161
127
288
11
รวมทั้งหมด
339
274
613
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...