ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองพลับวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
44
25
69
2
ม.2
51
38
89
3
ม.3
45
61
106
3
รวมมัธยมต้น
140
124
264
8
ม.4
44
42
86
3
ม.5
16
31
47
2
ม.6
15
33
48
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
75
106
181
7
รวมทั้งหมด
215
230
445
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...