ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
147
212
359
9
ม.2
171
182
353
9
ม.3
141
175
316
8
รวมมัธยมต้น
459
569
1,028
26
ม.4
102
151
253
6
ม.5
96
118
214
6
ม.6
88
135
223
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
286
404
690
18
รวมทั้งหมด
745
973
1,718
44
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...