ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
4
10
1
อบ.2
6
10
16
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
19
23
42
3
ป.1
5
11
16
1
ป.2
7
13
20
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
4
9
13
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
4
8
12
1
รวมประถม
38
58
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
81
138
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...