ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
137
103
240
7
อบ.3
138
142
280
7
รวม อบ.
275
245
520
14
ป.1
174
175
349
10
ป.2
180
210
390
10
ป.3
183
181
364
10
ป.4
178
174
352
8
ป.5
156
180
336
8
ป.6
143
198
341
8
รวมประถม
1,014
1,118
2,132
54
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,289
1,363
2,652
68
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...