ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าม่วง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
3
12
1
อบ.3
8
13
21
1
รวม อบ.
17
16
33
2
ป.1
22
16
38
1
ป.2
12
8
20
1
ป.3
14
11
25
1
ป.4
10
19
29
1
ป.5
13
11
24
2
ป.6
23
13
36
2
รวมประถม
94
78
172
8
ม.1
19
36
55
2
ม.2
21
19
40
2
ม.3
20
15
35
1
รวมมัธยมต้น
60
70
130
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
171
164
335
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...