ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
23
47
2
อบ.3
33
21
54
2
รวม อบ.
57
44
101
4
ป.1
26
28
54
2
ป.2
34
36
70
2
ป.3
30
25
55
2
ป.4
28
20
48
2
ป.5
25
27
52
2
ป.6
36
25
61
2
รวมประถม
179
161
340
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
236
205
441
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...