ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
2
0
2
1
รวม อบ.
2
0
2
1
ป.1
22
33
55
2
ป.2
29
25
54
2
ป.3
46
34
80
2
ป.4
24
42
66
2
ป.5
22
28
50
2
ป.6
31
32
63
2
รวมประถม
174
194
368
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
176
194
370
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...