ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดกระดังงา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
14
6
20
1
รวม อบ.
19
14
33
2
ป.1
9
4
13
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
2
1
3
1
ป.4
0
2
2
1
ป.5
2
2
4
1
ป.6
2
1
3
1
รวมประถม
17
14
31
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
28
64
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...