ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเปร็ต ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
3
3
1
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
0
1
1
1
รวม อบ.
2
7
9
3
ป.1
7
4
11
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
3
2
5
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
34
27
61
6
ม.1
7
9
16
1
ม.2
4
6
10
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
17
19
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
53
106
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...