ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
7
19
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
19
16
35
2
ป.1
10
10
20
1
ป.2
11
12
23
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
10
4
14
1
รวมประถม
51
40
91
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
56
126
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...