ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดบางคู ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
7
11
1
อบ.3
11
2
13
1
รวม อบ.
15
9
24
2
ป.1
12
10
22
1
ป.2
3
8
11
1
ป.3
16
9
25
1
ป.4
16
7
23
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
67
54
121
6
ม.1
12
14
26
1
ม.2
11
13
24
1
ม.3
5
13
18
1
รวมมัธยมต้น
28
40
68
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
103
213
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...