ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
12
6
18
1
รวม อบ.
21
14
35
2
ป.1
10
8
18
1
ป.2
6
9
15
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
10
2
12
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
50
41
91
6
ม.1
8
7
15
1
ม.2
8
9
17
1
ม.3
9
5
14
1
รวมมัธยมต้น
25
21
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
96
76
172
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...