ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองวัง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
15
13
28
2
ป.1
15
6
21
1
ป.2
12
5
17
1
ป.3
7
12
19
1
ป.4
11
4
15
1
ป.5
9
14
23
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
60
47
107
6
ม.1
14
6
20
1
ม.2
3
1
4
1
ม.3
5
9
14
1
รวมมัธยมต้น
22
16
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
76
173
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...