ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
3
10
1
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
20
17
37
3
ป.1
7
6
13
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
3
7
10
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
39
34
73
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
51
110
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...