ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
8
9
17
2
ป.1
13
13
26
1
ป.2
11
15
26
1
ป.3
10
9
19
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
12
9
21
1
รวมประถม
59
62
121
6
ม.1
6
3
9
1
ม.2
8
9
17
1
ม.3
8
9
17
1
รวมมัธยมต้น
22
21
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
92
181
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...