ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโคกหาด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
18
15
33
2
ป.1
12
14
26
1
ป.2
15
12
27
1
ป.3
13
11
24
1
ป.4
12
9
21
1
ป.5
21
12
33
1
ป.6
6
15
21
1
รวมประถม
79
73
152
6
ม.1
18
16
34
1
ม.2
6
10
16
1
ม.3
11
11
22
1
รวมมัธยมต้น
35
37
72
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
132
125
257
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...