ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านชะอวด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
24
44
2
อบ.3
29
28
57
2
รวม อบ.
49
52
101
4
ป.1
104
105
209
8
ป.2
112
116
228
8
ป.3
103
94
197
8
ป.4
109
109
218
8
ป.5
112
104
216
8
ป.6
115
116
231
8
รวมประถม
655
644
1,299
48
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
704
696
1,400
52
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...