ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านชะอวด ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
17
28
2
อบ.3
27
32
59
2
รวม อบ.
38
49
87
4
ป.1
90
96
186
7
ป.2
100
105
205
7
ป.3
116
121
237
7
ป.4
104
105
209
7
ป.5
105
111
216
7
ป.6
115
105
220
7
รวมประถม
630
643
1,273
42
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
668
692
1,360
46
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...