ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านชะอวด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
26
27
53
2
อบ.3
27
35
62
2
รวม อบ.
53
62
115
4
ป.1
115
123
238
8
ป.2
99
92
191
8
ป.3
108
113
221
9
ป.4
114
98
212
8
ป.5
114
110
224
8
ป.6
114
136
250
7
รวมประถม
664
672
1,336
48
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
717
734
1,451
52
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...