ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
10
12
22
2
ป.1
10
11
21
1
ป.2
22
16
38
1
ป.3
14
13
27
1
ป.4
5
16
21
1
ป.5
14
8
22
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
74
74
148
6
ม.1
18
7
25
1
ม.2
14
4
18
1
ม.3
4
3
7
1
รวมมัธยมต้น
36
14
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
120
100
220
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...