ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดยางทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
11
8
19
1
รวม อบ.
17
14
31
2
ป.1
7
12
19
1
ป.2
14
9
23
1
ป.3
11
6
17
1
ป.4
5
13
18
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
15
1
16
1
รวมประถม
57
47
104
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
61
135
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...