ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านฉาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
3
7
1
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
10
10
20
3
ป.1
9
6
15
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
39
33
72
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
43
92
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...