ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโมคลาน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
6
14
1
อบ.2
2
5
7
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
17
17
34
3
ป.1
14
4
18
1
ป.2
8
12
20
1
ป.3
9
3
12
1
ป.4
3
8
11
1
ป.5
8
13
21
1
ป.6
3
12
15
1
รวมประถม
45
52
97
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
69
131
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...