ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
3
5
1
อบ.2
10
11
21
1
อบ.3
20
20
40
2
รวม อบ.
32
34
66
4
ป.1
16
18
34
1
ป.2
25
19
44
2
ป.3
27
32
59
2
ป.4
19
22
41
2
ป.5
24
14
38
2
ป.6
17
19
36
2
รวมประถม
128
124
252
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
160
158
318
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...