ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92 ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
10
10
20
1
รวม อบ.
15
15
30
2
ป.1
11
14
25
1
ป.2
20
9
29
1
ป.3
14
7
21
1
ป.4
10
14
24
1
ป.5
15
17
32
1
ป.6
13
15
28
1
รวมประถม
83
76
159
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
91
189
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...