ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสำนักม่วง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
2
3
1
อบ.3
11
4
15
1
รวม อบ.
12
6
18
2
ป.1
10
3
13
1
ป.2
4
8
12
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
43
43
86
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
49
104
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...