ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดป่า(ท่าขึ้น) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
3
4
1
อบ.2
4
0
4
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
7
5
12
3
ป.1
4
4
8
1
ป.2
0
5
5
1
ป.3
0
3
3
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
8
3
11
1
ป.6
9
2
11
1
รวมประถม
23
22
45
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
30
27
57
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...