ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเทวดาราม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
7
6
13
1
ป.1
7
4
11
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
45
30
75
6
ม.1
11
12
23
1
ม.2
17
7
24
1
ม.3
11
7
18
1
รวมมัธยมต้น
39
26
65
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
62
153
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...