ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดยางงาม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
2
3
1
อบ.2
5
1
6
1
อบ.3
8
2
10
1
รวม อบ.
14
5
19
3
ป.1
3
7
10
1
ป.2
7
12
19
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
12
6
18
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
44
42
86
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
47
105
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...