ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทางขึ้น ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
9
15
1
อบ.2
3
7
10
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
16
24
40
3
ป.1
8
10
18
1
ป.2
6
9
15
1
ป.3
11
10
21
1
ป.4
10
4
14
1
ป.5
14
11
25
1
ป.6
14
14
28
1
รวมประถม
63
58
121
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
82
161
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...