ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพระอาสน์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
3
6
9
2
ป.1
2
0
2
1
ป.2
2
1
3
1
ป.3
2
3
5
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
0
3
3
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
14
16
30
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
17
22
39
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...