ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสะพานหัน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
2
0
2
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
5
3
8
3
ป.1
5
4
9
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
11
5
16
1
รวมประถม
40
28
68
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
31
76
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...