ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอินทนิน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
1
3
3
อบ.3
10
7
17
17
รวม อบ.
12
8
20
20
ป.1
9
10
19
19
ป.2
10
10
20
20
ป.3
12
9
21
21
ป.4
12
6
18
18
ป.5
10
11
21
21
ป.6
5
11
16
16
รวมประถม
58
57
115
115
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
65
135
135
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...