ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดนากุน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
13
7
20
1
รวม อบ.
13
7
20
1
ป.1
11
5
16
1
ป.2
14
9
23
1
ป.3
9
20
29
1
ป.4
11
8
19
1
ป.5
14
11
25
1
ป.6
8
2
10
1
รวมประถม
67
55
122
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
62
142
7
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...