ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
8
8
16
2
ป.1
10
4
14
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
13
8
21
1
ป.5
15
6
21
1
ป.6
13
10
23
1
รวมประถม
65
41
106
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
49
122
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...