ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดน้ำตก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
1
1
1
อบ.3
13
14
27
1
รวม อบ.
13
15
28
2
ป.1
13
10
23
1
ป.2
16
20
36
1
ป.3
13
12
25
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
13
11
24
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
74
70
144
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
85
172
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...