ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปทุมานุกูล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
36
34
70
3
รวม อบ.
46
43
89
4
ป.1
104
83
187
5
ป.2
87
87
174
5
ป.3
85
92
177
5
ป.4
81
82
163
4
ป.5
60
70
130
4
ป.6
103
69
172
5
รวมประถม
520
483
1,003
28
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
566
526
1,092
32
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...