ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
15
25
1
อบ.3
34
33
67
3
รวม อบ.
44
48
92
4
ป.1
53
57
110
4
ป.2
60
51
111
4
ป.3
55
51
106
3
ป.4
39
38
77
3
ป.5
52
47
99
3
ป.6
52
50
102
3
รวมประถม
311
294
605
20
ม.1
64
47
111
3
ม.2
36
42
78
2
ม.3
36
24
60
2
รวมมัธยมต้น
136
113
249
7
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
491
455
946
31
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...