ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสระบัว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
4
8
1
อบ.2
5
1
6
1
อบ.3
10
15
25
1
รวม อบ.
19
20
39
3
ป.1
14
10
24
1
ป.2
17
12
29
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
11
7
18
1
ป.5
16
12
28
1
ป.6
14
6
20
1
รวมประถม
84
55
139
6
ม.1
9
9
18
1
ม.2
9
7
16
1
ม.3
6
6
12
1
รวมมัธยมต้น
24
22
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
127
97
224
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...