ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านในถุ้ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
14
28
1
อบ.2
17
9
26
1
อบ.3
22
19
41
2
รวม อบ.
53
42
95
4
ป.1
28
25
53
2
ป.2
24
28
52
2
ป.3
30
24
54
2
ป.4
32
38
70
2
ป.5
42
32
74
2
ป.6
35
29
64
2
รวมประถม
191
176
367
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
244
218
462
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...