ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่าศาลา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
10
24
1
อบ.3
34
46
80
4
รวม อบ.
48
56
104
5
ป.1
114
108
222
6
ป.2
76
93
169
5
ป.3
88
77
165
5
ป.4
90
98
188
5
ป.5
80
93
173
5
ป.6
102
108
210
5
รวมประถม
550
577
1,127
31
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
598
633
1,231
36
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...