ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าสูง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
13
9
22
1
รวม อบ.
19
11
30
2
ป.1
19
17
36
1
ป.2
13
19
32
2
ป.3
8
11
19
1
ป.4
12
16
28
1
ป.5
19
19
38
1
ป.6
15
21
36
2
รวมประถม
86
103
189
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
114
219
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...