ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโคกเหล็ก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
5
11
16
1
รวม อบ.
14
21
35
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
11
12
23
1
ป.3
13
10
23
1
ป.4
7
13
20
1
ป.5
6
8
14
1
ป.6
7
2
9
1
รวมประถม
49
52
101
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
73
136
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...