ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
10
3
13
1
รวม อบ.
11
4
15
2
ป.1
7
5
12
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
12
8
20
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
51
38
89
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
42
104
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...