ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
20
22
42
2
อบ.2
20
31
51
2
อบ.3
28
29
57
2
รวม อบ.
68
82
150
6
ป.1
21
30
51
2
ป.2
33
32
65
2
ป.3
39
34
73
2
ป.4
24
29
53
2
ป.5
34
30
64
2
ป.6
30
38
68
2
รวมประถม
181
193
374
12
ม.1
31
31
62
2
ม.2
36
29
65
2
ม.3
30
31
61
2
รวมมัธยมต้น
97
91
188
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
346
366
712
24
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...